موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

دسته بندی موضوعی مقالات


مقالات و نوشته ها


ترکیبات لحیم 750

ترکیبات لحیم 750

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۴
همواره این سوال مطرح میشود که آیا عیار لحیم با عیار کاری که در آن لحیم مصرف میشود متفاوت است یا خیر،به عبارت دیگر چنانچه عیار طلای ساخته شده 750 میباشد آیا لحیم مورد استفاده شده در اتصال قطعات هم دارای عیار 750 میباشد یا خیر در این مقاله سعی شده تا به طور خلاصه به این سوال جواب داده شود.

الماسهای ترمیم شده

الماسهای ترمیم شده

تاریخ : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۲
افزایش شمار الماس هایی که ترکهای آنها با مصالح تر میمی پر شده اند (fracture filled diamond)چالش مهمی در صنعت الماس بخصوص از نظر شناسایی و دوام انواع روش های ترمیمی بکار رفته محسوب میشود.یکی از بحث بر انگیز ترین روش های تر میمی سنگهای قیمتی که در دهه های گذشته پدیدار گشته پر کردن ترک های به سطح رسیده در الماس های تراش داده شده است.

استاندارد طلا سازی

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد جواهر سازی

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد جواهر سازی سیمی ( wire jewelery)

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد گوهر شناسی ( سنگهای رنگی)

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد ارزیابی الماس

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱