موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

دسته بندی موضوعی مقالات


مقالات و نوشته ها


استاندارد جواهر سازی سیمی ( wire jewelery)

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد گوهر شناسی ( سنگهای رنگی)

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

استاندارد ارزیابی الماس

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۱