موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


مدل سازی مومی Wax


مدل سازی مومی Wax

در این دوره هنرجو روش ساخت طرح های طلا و جواهر توسط موم یا wax را با هدف ساخت قالب های مومی جهت فرایند ساخت و ریخته گری مصنوعات طلا و جواهر و تولید انبوه آموزش خواهد دید.

این دوره شامل آموزش :
  • ساخت قطعه جواهر توسط موم یا wax
  • سایز کردن ، برش کاری ، اره کاری ، مته کاری ، سوهان کاری قطعات مومی
  • اتصال قطعات مومی بوسیله هویه و التراوکس
  • خالی کردن پشت قطعات ، چنگ سازی ، آشنایی با ریخته گری
  • گوارسه سازی ، قلم زنی پولیش کردن ، شاخه کردن
  • مخراجی روی موم wax setting
  • ساخت مجسمه های مومی