موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


شناسایی و درجه بندی سنگ های رنگی


شناسایی و درجه بندی سنگ های رنگی

هدف از این دوره آموزش روش های علمی شناخت سنگ های رنگی و نیز بررسی روش های مختلف فرآوری سنگ های رنگی و روش های شناسایی آن و هر آن چه که مربوط به سنگ های رنگی می شود در این دوره آموزش داده خواهد شد.
به دلیل گستردگی مطالب و تنوع گونه های مختلف سنگ های رنگی و بازدهی بهتر در کار عملی این بخش آموزشی به دو دوره تقسیم گردیده است.

۱) دوره شناخت هویت سنگ های رنگی
که شامل کلیه مباحثی است که مربوط به شناسایی رنگ می شود. در این دوره ضمن فراگیری روش تشخیص انواع سنگ های رنگی مطالبی از جمله فیزیک نور ، شیمی ، کریستالوگرافی سنگ ها و ده ها مطلب علمی دیگر را فرا خواهید گرفت و به صورت عملی در آزمایشگاهی مجهز به صد ها نمونه از انواع سنگ های طبیعی را با روش هایی که یاد گرفته اید آزمایش کرده و نوع آن ها را تشخیص خواهید داد.

۲) دوره شناخت فرآوری سنگ های رنگی و تشخیص سنگ های طبیعی و مصنوعی
در این دوره آموزشی کلیه روش های فرآوری بر روی سنگ های رنگی بررسی خواهد شد و به تفکیک خصوصیات و جزییات گوهرهایی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را آموزش خواهیم داد. همچنین انواع روش های مختلف سنتزسنگ های رنگی و نحوه شناسایی آنها را بررسی کرده و در آزمایشگاه روش های شناسایی سنگ های مصنوعی را تجربه خواهید کرد.

آموزش گوهرشناسی ، آموزش سنگهای رنگی ،آموزش جواهر شناسی ، گوهرشناسی ، اموزش سنگهای رنگی ،آموزش شناخت گوهر ، گوهرشناسی ،