موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


گوهر تراشی حرفه ای و کاروینگ سنگهای قیمتی


گوهر تراشی حرفه ای و کاروینگ سنگهای قیمتی

این دوره شامل سه ترم مجزا به شرح زیر می باشد

۱) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (  تراش دامله )

  • آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
  • قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگاه های تراش سنگ
  • شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی و آماده سازی سنگ جهت برش
  • نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری
  • آموزش قواعد ترمیم سنگ

۲) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نمیه قیمتی ( تراش زاویه ای )

  • آشنایی با انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار Faceted
  • آشنایی با استانداردهای تراش زاویه ای
  • نحوه کار با دستگاه و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ های قیمتی و بلورها
  • نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
  • اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار آن

3) تراش کاروینگ و حجم تراشی گوهرو سنگهای قیمتی

       * اموزش نقوش برجسته 
       * حکاکی روی سنگ 
       * خطاطی روی سنگ 
       * تراش گل رز
       * تراش سه بعدی مجسمه
       * اشنایی با ابزارالات و کاربرد انها 
       * اشنایی با مراحل پولیش و فینیشینگ