موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


ایده پردازی .و طراحی حرفه ای کلاسیک طلا و جواهر


ایده پردازی .و طراحی حرفه ای کلاسیک طلا و جواهر

تکنیک های طراحی طلا و جواهر و به تصویر کشیدن آنچه در ذهن خلاق یک هنرمند آفریده می شود هدف این دوره آموزش می باشد:
  • اموزش ایده پردازی و خلاقیت
  • اموزش پرسپکتیو 
  • روش های اتود زدن یک طرح طلا یا جواهر
  • روش های نمایش فلزات به وسیله آبرنگ
  • روش های نمایش انواع سنگ ها به وسیله آبرنگ
  • انواع تکنیک های نمایش تراش سنگ
  • روش های نمایش یک طرح از جهات مختلف

و هر آنچه که یک طراح طلا و جواهر به آن نیازمند است تا طرح خود را طوری نمایش دهد تا یک سازنده بتواند آن را به صورت عملی پیاده نماید.