موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


مخراج کاری


مخراج کاری

آموزش توانایی سوار کردن انواع سنگ بر روی مصنوعات فلزات قیمتی و هم چنین روش های صحیح پیاده کردن سنگ از روی کار هدف این دوره می باشد که شامل :
  • آشنایی و کار با انواع ابزار مخراج کاری
  • آشنایی با انواع قلم ها و کاربرد صحیح آن ها
  • آموزش انواع روش های سوارکردن سنگ های ریز به صورت قلم خور ، چنگی ، ریلی و کاسه ای
  • آموزش انواع روش های سوارکردن سنگ های درشت به صورت دیواره ای ، چنگی و نبشی
  • روش های Setting سنگ به صورت Pave ، Invisible و Flower
  • آشنایی با روش Micro Setting
  • بررسی درجه سختی سنگ ها ، کالیبره کردن سنگ و اطلاعات مفید راجع به سنگ های قیمتی
  • روش های پرداخت کاری