موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر


فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

در این دوره ضمن آموزش روش ها و اصول برخورد با مشتری کلیه اطلاعات علمی که یک فروشنده به آن نیاز داشته تا در هنگام معاملات طلا و جواهر بتواند از عهده حل بسیاری از سوالات برآید در قالب آموزش حرفه ای مطرح خواهد شد.
 • روش محاسبات قیمت طلا باستناد به قیمت جهانی انس و دلار
 • عیارسنجی و محاسبات تبدیلی عیار و محک زدن
 • روش محاسبه قیمت نهایی یک قطعه بعد از ساخت ، مخراجی و آبکاری
 • مطالب اساسی در مورد سنگ های رنگی و هم چنین شناخت سنگ ها با استفاده از شکل ظاهری و رنگ آن ها
 • مطالب اساسی در مورد الماس ، محاسبه وزن الماس و انواع سنگ های رنگی سواره
 • محاسبه قیمت یک قطعه جواهر با سنگ و بدون سنگ و میزان درصد سود آن
 • روش های اتیکت کردن مصنوعات طلا و جواهر
 • محاسبه قیمت اتیکت و درصد تخفیف
 • بنکداری ، کیفی و مغازه داری
 • اطلاعات ساخت یک قطعه به صورت دستی ، ریخته گری ، تعمیرات و آبکاری
 • آشنایی با انواع سکه های طلا
 • محاسبات مربوط به معاملات مدت دار
 • آشنایی با حدود قیمت انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
 • روش های توزین فلزات و سنگ های قیمتی و آشنایی با واحدهای آن

و کلیه مهارت هایی که یک فروشنده حرفه ای به آن نیاز خواهد داشت.

فروشندگی طلا،فروشندگی جواهر ، جواهرات ، فروش طلا ، آموزش فروشندگی ، آموزش فروشندگی طلا ، اموزش فروشندگی جواهرگالری تصاویر