موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی●   دوره آموزش طراحی جواهرات با کامپیوتر ( مقدماتی ) 
روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در حال ثبت نام.


●   دوره آموزش طراحی جواهرات با کامپیوتر ( پیشرفته ) 
روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در حال ثبت نام.


* دوره جامع اموزش تخصصی ایده پردازی و طراحی دستی ( مقدماتی و پیشرفته)
  لطفا با موسسه تماس بگیرید

●   دوره آموزش فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر
روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه  ساعت ۱۱:۰۰  الی ۱۳:۰۰ در حال ثبت نام.

●   دوره ارزیابی الماس
روزهای شنبه  ساعت ۱۴:۰۰  الی ۱۶:۰۰  و روزهای دوشنبه ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ .

●   دوره ارزیابی الماس 
روزهای دوشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰  و چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

●   دوره سنگهای رنگی ۱
روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

●   دوره سنگهای رنگی ۲
روزهای پنج شنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در حال ثبت نام

* دوره های پیشرفته گوهرشناسی 
لطفا با موسسه تماس بگیرید


*دوره جامع کاروینگ وگوهر تراشی (مقدماتی و پیشرفته)
لطفا با موسسه تماس بگیرید